Decorative line png 5 cd2822e80e2e718846ecbc9c44f66ec8a032ff831971e880fd76a558f1f09f49

وقتی قلیان می تواند برای بدن مفید باشد!

وقتی قلیان می تواند برای بدن مفید باشد!
وقتی قلیان می تواند برای بدن مفید باشد!

متخصص طب سنتی گفت: استفاده از عرقیات نعناع و آرام بخش در قلیان بدون قرار دادن تنباکو می‌تواند برای ریه‌ها مفید باشد.

Decorative line png 5 cd2822e80e2e718846ecbc9c44f66ec8a032ff831971e880fd76a558f1f09f49

آشنایی و معرفی گیاه “سرخس”

آشنایی و معرفی گیاه “سرخس”
آشنایی و معرفی گیاه “سرخس”

گیاه “سرخس” از گیاهان نهان زاد آوندی می باشد که می توانید در ادامه این مطلب با نحوه کاشت و نگهداری آن آشنا شوید.