Decorative line png 5 cd2822e80e2e718846ecbc9c44f66ec8a032ff831971e880fd76a558f1f09f49

طرز تهیه “شربت تخم شربتی”

طرز تهیه “شربت تخم شربتی”
طرز تهیه “شربت تخم شربتی”

تخم شربت از قدیم به عنوان یک نوشیدنی سنتی بین ایرانیان جای داشته که علاوه بر رفع تشنگی برای متعادل نگه داشتن فشارخون و لاغر شدن بسیار موثر است.