با خواص شگفت انگیز گوجه جنگلی آشنا شوید!!


با خواص شگفت انگیز گوجه جنگلی آشنا شوید!!

با خواص شگفت انگیز گوجه جنگلی آشنا شوید!!

گوجه جنگلی

گلهای گوجه جنگلی تصفیه کننده خون و قابض است و برای بیماریهای کلیه و کمردرد و قولنج های معده و استسقاء مفید و مؤثر است. پوست آن دیرهضم است و برای مبتلایان به اسهال و کودکان زیان آور است.

نام های دیگر: آلوچه سگک,گوجه ترش,گوجه جنگلی,گوجه وحشی,هلاله,هلانه,خالودار,اجاس بری, انجاص بری .Prunellir- Epine noire- Pruneir epineux- Pruneir sauvage- Sloe tree- Spiny plum- Black thorn مشخصات: آلوچه وحشی گیاهی است از خانواده Rosaceae،درختپه ای دارد کوتاه به ارتفاع یک تا دو متر دارای شاخه های متعددکه تیغ های فراوان دارد.

خواص درمانی گوجه جنگلی:

۱- آن را بخورید در اکثر مزاجها ملین و مسهل است.

۲- اگر ۳۰ گرم از آن را در یک لیتر بجوشانید تا نصف برسد و آن آب را بنوشید برای رفع اسهال خونی مفید است.

۳- ۴۰ گرم از آن را در یک لیتر آب بجوشانید و بخورید قابض خواهد بود.

۴- قرقره با آب جوشانده آن برای تحلیل ورم گلو و رفع درد گلو مفید است.

۵- اگر آب جوشانده آن را در بینی بکشید برای رفع خونریزی از بینی نافع است.

دم کرده گل و شکوفه این گیاه ملین و مسهل و دم کرده میوه آن برعکس دارای خاصیت قبض کنندگی می باشد
مصرف آن بصورت فالوده به میزان ۳ تا ۶ استکان بسته به سن بیمار در طول روز می توان سرطان خون، سرطان معده، سرطان کبد و انواع سرطان های دیگر را به میزان ۶۰تا ۱۰۰% علاج کند، مشروط به آن که مزاج بیمار شناسایی و حجم اخلاط غیرطبیعی توسط داروهای پاکسازی کننده از بدن خارج شود. کبد چرب با مصرف این میوه و جوشانده مسهل عام که بیمار در روز ۳ الی ۴ بار اجابت مزاج داشته باشد. موجب از بین رفتن کامل کبد چرب می شود. انواع هپاتیت ها به لطف این میوه خدادادی بسرعت مغلوب و از بدن خارج و حتی ناقلین این نوع ویروس پاک می شوند.

منبع : /teberooz.
موضوعات مرتبط :
نظر شما