چرا آمریکا دائم ایران را تحریم می کند؟

چرا آمریکا دائم ایران را تحریم می کند؟

ساس تحریم و استفاده فراوان از گزینه تحریم به این نکته بر می گردد که آمریکایی ها ابایی از تحریم ایران ندارند. به عبارتی آمریکایی ها به ایران «نیاز اقتصادی» ندارند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  صبح رزن،احمد صدیقی در کانال تلگرامی برهان نوشت: در روابط بین الملل اصل بر این است که کشورها بر اساس نیازشان به هم، به ذهنیتی نسبت به طرف دیگر می رسند، و متعاقبا بر اساس ذهنیت خودشان، دیگران را درک می کنند و بر اساس همین درک روابط فی مابین کشورها قوام و دوام می یابد. چرا آمریکا پیش از انتخابات، ایران را تحریم نمی کرد و بعد از انتخابات به صورت شتابانی در حال طی کردن مسیر تحریم است؟

در سوی دیگر علت عدم تحریم آمریکایی ها علیه ایران پیش از انتخابات را احتمالا بایستی در «نیاز سیاسی» آمریکایی ها به قدرت گیری جناح غرب گرا و تقویت شبکه حامیان غرب در ایران بر می گشت. تفاوتی بین اوباما و ترامپ در این زمینه نیست، اختلافات در لحن بیان است.

در روابط بین ایران و آمریکا «نیاز اقتصادی»، جای خود را به «نیاز سیاسی» داده است. آمریکایی ها از قدرت گیری نیروهای انقلابی در ایران هراسانند. این موضوع نشان می دهد که جمهوری اسلامی در ابعاد سیاسی به قدری موفق بوده که قدرت گیری نیروهای انقلاب آمریکایی ها را ملتهب می کند و از ترس قدرت گیری ایشان، تحریم علیه ایران را تعلیق می کنند.

اما به لحاظ اقتصادی دولت ها موفقیت چندانی در وابسته کردن اقتصادی کشورهای دیگر به ظرفیت های اقتصادی ایران نداشته اند، چه اگر این نیازمندی اقتصادی نه حتی در آمریکا بلکه در متحدان این کشور و حتی کشورهای اروپایی به ایران وجود داشت، از ترس فشار شرکت های بین المللی، هر از گاهی از گزینه تحریم علیه ایران استفاده نمی شد.

طرح مسئله نیازمندی اقتصادی به معنی ایجاد رابطه اقتصادی با آمریکایی ها و پذیرش رابطه با آن ها نیست، بلکه به معنی ایجاد شبکه ای از وابستگی های اقتصادی در کشورهای متحد آمریکا شبیه به کشورهای اروپایی و ایجاد هراس در آمریکا نسبت به تحریم ایران است

منبع : namnak.
موضوعات مرتبط :
نظر شما