قاعدگی در حیوانات/ آیا حیوانات ماده هم پریود می شوند؟!

آیا حیوانات ماده هم قاعده می شوند؟ 

در بین کلیه موجودات، فقط در انسان و یک نوع میمون به شامپانزه، قاعدگی ماهانه وجود دارد، زیرا تغییرات ماهیانه تخمدانها و رحم به ترتیبی که در انسان دیده می شود، در آنان وجود ندارد.

حیوانات ماده فقط در موقع معینی که دوره فحلی یا استروس نامیده می شود تخمک گذاری می کنند و در همین دوره نیز جفتگیری می کنند و حامله می شوند. در این دوره غالبا دستگاه تناسلی خارجی آنان متورم و پرخون می شود و رحم نیز پرخون است و گاه خونریزی می کند و بوی مخصوصی از آنان ساطع می گردد که نرها را به خود جلب می نماید.

قاعدگی در حیوانات

همچنین در این هنگام موادی از ادرار حیوان دفع می شود که نرها با بو کشیدن آن می فهمند که حیوان مادهآمادگی جنسی و پذیرش آنان را دارد.

در سگها معمولا دو بار در پاییز و بهار این حالت پیش می آید. در خوک و گاو و مادیان و گربه ممکن است دوره فحلی در سال بیش از یک بار اتفاق افتد. 

همان طور که می دانیم در صورتی که تخمک گذاری انجام شود و حاملگی صورت نگیرد، قاعدگی پیش می آید. چون در حیوان تخمک گذاری هر ماه صورت نمی گیرد، بنابراین قاعدگی هم پیش نمی آید.

منبع : http://nininama.com
موضوعات مرتبط :
نظر شما