سمی ترین موجودات جهان

قورباغه سمی طلایی:در کلمبیا یافت می شود. اینقورباغه1.5 اینچی کوچک ، سمی ترین موجود زنده شناخته شده است.سم آن روی پوستش قرار دارد و هر چیزی که آن را بخورد، فوراً از پا درمیآید. هر کدام از اینقورباغهیک میلیگرم سم رویپوستخود دارد که برای کشتن 10000 موش و یا 10 تا20 انسان کافیست.

 

قورباغه سمی طلایی

زنبق مرگ:برگ های آن ممکن است با پیاز وحشی اشتباه گرفته شود.در آمریکای شمالی و سیبری یافت میشود و برای انسان و حیوانات خطرناک است.اثر سم آن با سوزش لب ها شروع میشود و کاهش ضربانقلبو دمای بدن ،کما و پس از آنمرگرا به همراه دارد.

 

زنبق مرگ

عقرب مرگ خرامان:در مناطق گرم شمال آفریقا و خاور میانه یافت میشود. با یک نیش دم خود میتواند یک انسان را از پا در آورد.

عقرب مرگ خرامان

قارچ کلاه مرگ:یکی از کشنده ترینقارچهاست،30 گرم از آن برای کشتن انسان کافیست. سم آن موجب زردی، مرگ کاذب و سرگیجه می شود. معمولاً درمان آن تعویض کلیه است.

قارچ کلاه مرگ

مار تایپه ای:این خزنده مهلک آسیایی 50 برابر از مار کبرا کشنده تر است. ذره ای به اندازه یک بلور کوچک نمک از سم اینماربرای از پا در آوردن انسان کافیست.

مار تایپه ای

کاپساسین:ماده شیمیایی که موجب تندیفلفلمیشود. در ضعیف ترین شکل خود اگر خورده شود انسان را از پا در می آورد.در برخورد با پوست انسان، سوختگی و تاول را موجب میشود.

کاپساسین

 عنکبوت سرگردان برزیلی:این عنکبوت تقریباً هر سال 5 نفر را در سراسر دنیا میکشد.سم آن درد شدید، تعرق بسیار و از دست دادن هشیاری را به همراه دارد.اینعنکبوتبیشتر بین خوشه های موز یافت میشود.

عنکبوت سرگردان برزیلی

سیاه زخم:ابتلا به آن بر اثر تماس با حیوان ناقل صورت میگیرد و استفراغ ،ایست قلبی و تنفسی را موجب می شود. این سم 5 نفر از مردم آمریکا که این سم را از طریق نامه دریافت کرده بودند، را در سال2001 از پا درآورد.

سیاه زخم

ماهی سنگی:در کف آبهای استرالیا یافت می شود. خار های پشت آن به اندازه از پا در آوردن کسی که آن را لگد میکند کافیست. مرگ در ظرف چند ساعت حتمی است.

ماهی سنگی
ماهی سنگی

عنکبوت بیوه سیاه:با خال های قرمز زیر شکم خود به راحتی قابل شناسایی است.این عنکبوت بزرگ در سراسر دنیا به خصوص در نقاط گرمسیر و کشاورزی یافت می شود و مسمومیت ناشی از سم آن ،15 برابر از سممارزنگی خطرناک تر است.

عنکبوت بیوه سیاه

دیوکسین:به کشنده ترین ماده ساخت بشر معروف است.از سیانید 60000 برابر کشنده تر است.یک دز 50 میلیگرمی آن برای از پا در آوردن انسان کافیست.این مقدار یک هزارم یک قرص است

منبع : http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=33931218652865616
موضوعات مرتبط :
نظر شما