ده (10) درس زندگی که انسانها دیر متوجه می شوند

1- زندگی کوتاه است

2- اجتماعی بودن یک هنر است

3- سلامتی قابل معاوضه با موفقیت نیست

4- لذت دنیای واقعی را با دنیای مجازی عوض نمیکنند

5- هرگز دست از یاد گیری بر نمیدارند

6- دوست دارند هر چیز جدیدی را تجربه کنند و از یکنواختی متنفرند

7- لذت برد جمعی را با سرعت برد تکی عوض نمیکنند

8- از نگرانیهایی که عوایدی ندارد پرهیز میکنند

9- میپذیرند که شکست یک پایان نیست

10- شادی ، یک سفر است نه یک مقصد

 

No alt text provided for this image

موضوعات مرتبط :
نظر شما