یکی از دوستانم با خودش بیش از چند هزار ساعت در حداقل سی سال گذشته به این سوال فکر کرد و تحقیق کرد که چگونه اوضاع کشور ما خوب می شه؟

آخرش به یک جواب رسیدم: زمانی که فارغ از اینکه دیگران چه می کنند هر کدام از ما تصمیم بگیریم در کار خوب اول باشیم

اوضاع فعلی کشور ما اینه متاسفانه:

من چرا ندزدم وقتی بقیه می دزدن؟

من چرا تقلب نکنم وقتی بقیه...؟

من چرا برم تو صف وقتی بقیه...؟

من چرا آشغال نریزم اینجا همه اش اشغاله..

من چرا دروغ نگم همه دارن دروغ می گن..

من چرا... من چرا...

تا زمانی که برای خوب بودن می ریم آخر صف و منتظر خوب شدن بقیه هستیم اوضاع همینه که هست..

موضوعات مرتبط :
نظر شما