خواص و فواید گوجه وحشی

 

مشخصات
شاخه هاي متعددي است که تیغهاي فراوان دارد. برگهاي آن بیضی کوچک - درختچه گوجه وحشی کوتاه به ارتفاع 2متر  نوكتیز و یا نوك قوسی و کناره برگها دندانهاي و قوسی.

روي برگهاي تازه آن کمی کرکدار و پشت برگها صاف و یا کموبیش 5 سانتیمتر و کوچکتر. دم برگ آن صاف یا خزي است و یک سانتیمتر طول دارد. گلهاي آن سفید *2 / خزي است. ابعاد برگ 51 سانتیمتر قطر دارد که در بهار قبل از برگها ظاهر میشود و دم گل آن صاف یا خزي به / و زودرس، منفرد و بندرت 2 تایی و 51 سانتیمتر قطر دارد. هسته /5 - طول 1 سانتیمتر است.

میوه شفت گرد و کبود تیره متمایل به سیاهی و گردآلود و غباري است و 2 آن تخممرغی صاف و چسبیده به گوشت میوه است و طعم میوه خیلی ترش است. درختچه گوجه وحشی در ایران، اروپا، آسیاي صغیر و قفقاز میروید و در ایران5

ترکیبات شیمیایی
از نظر ترکیبات شیمیایی پوست درختچه گوجه وحشی در حدود 3 درصد تانن دارد. گلهاي آن داراي کمی اسید میباشد. (C 51 H 01 O و کوئرستین( 7 (HCN) سیانیدریک در میوه آن یعنی در گوجه ترش سبز وجود تانن، قندهاي مختلف، مالیک اسید و اسید سیانیدریک به دست میآید. HCN و در هسته آن یک ماده چرب و آمیگدالین وجود دارد

خواص- کاربرد

  • از ميوه رسيده اين گياه در تهيه نوعي ليكور با قرار دادن ميوه پخته آن در عرق و شيرين كردن آن با قند و معطر ساختن با دارچين استفاده مي شود
  •  در استعمال داخلي از جوشانده ۳۰ گرم ميوه آن در يك ليتر آب براي رفع اسهال خوني استفاده میشود
  • ن به عنوان ملين ، خونساز ، شكم روش ، رفع ترشحات زنانگي ، سنگ كليه ، سرفه و در موارد گرفتگي ماهيچه ها به كار مي رود
  •  به عنوان قابض استفاده میشود
  • جوشانده پوست ساقه به عنوان تب بر مفيد مي باشد
  • برگ آن نوعي تيزان تصفيه كننده خون است
  •  براي رفع عوارض ناشي از مصرف آن براي معده هاي سرد ، ميوه آن را پخته و همراه با شكر و يا با عسل خوشاب درست مي كنند و مصرف مي نمايند
  • در استعمال خارجي ، از جوشانده به صورت غرغره براي تحليل ورم و رفع گلو درد و ريختن آن بيني براي قطع خونريزي از بيني استفاده مي شود
  • ماليدن پخته ميوه آن به چشم براي افزايش بينايي و ضماد پخته گوجه وحشي در گلاب براي رفع جوش بدن كودكان مفيد مي باشد .

محل رویش
در مازندران، دره چالوس، گیلان، نوارود طالش، منجیل، اردبیل و ارسباران انتشار دارد. تکثیر آن از طریق کاشت جستهاي آن به سهولت انجام میگیرد.

 

منبع : shafagah
موضوعات مرتبط :
نظر شما