فعالان بازار سرمایه همواره با ریسک های موجود در بازار سهام در ارتباط هستند و وضعیت های مختلف افراد در بازار بورس و تصمیم گیری در زمان های مختلف بسیار مهم است

تصویر زیر روانشناسی بازار سهام است که برای فعالان بازار بورس بسیار مفید است

منبع : اینفو ۲۰
موضوعات مرتبط :
نظر شما