Image result for ‫دورویی‬‎

5 دلیل شکل‌گیری دورویی/می‌توان با دورویی پیشرفت کرد!

 

وقتی افراد می‌بینند که رک و صادق بودن، مانع پیشرفت آنها می‌شود، سعی کرده طوری رفتار و وانمود ‌کنند که برای دیگران خوشایند است.

 برخی از افراد برای اینکه به خواسته‌های خود برسند، مجبورند آنچیزی که هستند را ابراز نکرده و خود را طبق محیط و اطرافیان وفق دهند. 

بطور کلی دورویی تا حدودی یک ویژگی شخصیتی است، خیلی از افراد ویژگی شخصیتی رک بودن، قابل اعتماد بودن و صداقت را ندارند و یا در آنها بسیار کم است. برخی از افراد از لحاظ شخصیتی تابع یکسری متغیرات بوده و همه عوامل اجتماعی و فرهنگی در آنها نقش دارد. برخی هم بسته به تربیت آنها و بخشی از آن هم ژنتیکی است. 

افرادی‌که گرایش به دورویی دارند، اگر از بعد اجتماعی و فرهنگی به آنها نگاه کنید، این افراد معمولا میل راضی نگه داشتن دیگران و ترس از ترد شدن و یا مورد تایید قرار نگرفتن گروه و فشار گروهی، ازدست دادن موقعیت و پایگاه اجتماعی دارند. این افراد تمایل دارندکه با گروه و یا جماعت همرنگ شوند، به طور کلی می‌شود گفت که میل به تبعیت جویی دارند و گرایش به استقلال شخصی در آنها بسیار پایین است. 

خیلی از افراد هستند که روی موضع خود می‌ایستند و افکار و تمایلات، عقاید خود را مطرح کرده و زیاد نگران قضاوت دیگران نیستند. 

ولی برعکس، افرادیکه دورو هستند تمایل دارند که بیشتر خوب ظاهر شده و دیگران ارزیابی و قضاوت مثبتی نسبت به آنها داشته باشند. یعنی این افراد تا حدود زیادی قدرت ابراز وجود نداشته و در برخوردهای جرات‌مندی از خود ابراز نمی‌کنند. اگر از دیدگاه دیگر به آنها نگاه کنیم این افراد سودجویی و منفعت طلبی، قصد دارند به اهداف شخصی خود برسند و به هر قیمتی پیشرفت کنند. 

دلایل دورو بودن: 


1- فرهنگ متعارض افراد 


فرهنگ متعارضی افراد که بین خانه، مدرسه و محیط کار وجود دارد. معمولا برخی از افراد درخانه ممکن است یک نوع فرهنگ، ارزش و باورها را داشته باشند و در مدرسه و یا محیط کار طوری دیگری باشند. 

2- آموزش‌های دوران کودکی


متاسفانه والدین از همان کودکی به افراد گوشزد می‌کند به اقتضای آن موقعیت رفتار کنندو نه اینکه خودت باش. 

3- فرهنگ غلط جامعه 


میل به خود بودن در جامعه ما به افراد زیاد تاکید نمی‌شود که مطابق با علایق و ارزش‌های خودت رفتار کنی؛ برعکس به آنها همیشه یادآوری می‌کنند که ببینید دیگران چه می‌خواهند و سعی کنید حواستان به آنها باشد. جوری رفتار کنید که آنها نظر منفی نسبت به شما نداشته باشند. 

4- نوع محیط اجتماعی 


هرقدر محیط اجتماعی بسته‌تر باشد، محدودیت‌ها بیشتر و فشارهای اجتماعی بیشتر خواهد شد؛ البته در جوامعی که با عقاید شخصی افراد اهمیت نمی دهد؛ یعنی هر کسی می‌تواند عقاید خاص خود را داشته باشد و این عقاید شخصی مانع پیشرفت در جامعه نمی شود، این افراد راحتتر می‌توانند خودشان را نشان دهند؛ اما جوامعی که در آن پیشرفت بستگی به نوع عقیده، باور و ارزش‌های افراد دارد، باید از ارزش‌های اجتماعی حاکم تبعیت و همرنگ کنید. 

5- می‌توان با دورویی به پیشرفت رسید

 
وقتی افراد می‌بینند که رک و صادق بودن، مانع پیشرفت آنها می‌شود، سعی کرده طوری رفتار و وانمود ‌کنند که برای دیگران خوشایند است که این دلایل معمولا باعث می‌شود که افراد رو به دورویی بیاورند. 


چطور می‌توان هم صادق بود و روابط اجتماعی خوبی هم داشت؟ 


افراد باید یک مقدار ویژگی جرات‌مندی یا ابراز وجود خود را بیشتر کنند که این رفتار از طریق آموزش قابل حل است؛ در ضمن می‌توانند، عقاید خود را مطرح کرده و به دیگران احترام بگذارند. مثلا اگرفردی از دست کسی ناراحت و یا ناراضی شد، نباید به طرف مقابل بگوید« اصلا از دست شما ناراحت نشدم و هیچ اشکالی ندارد، حق با تو است»؛ زیرا با این طور رفتار‌کردن فرد مقابل هیچ وقت متوجه اشتباه خود نمی‌شود، اما این فرد می تواند بگوید:« خیلی دوستت دارم، می‌دانم این عقیده شخصی تو است، اما این رفتارت مورد پسند من نیست و من جور دیگری فکر کرده و نظر دیگری دارم» 

افراد معمولا در تعاملات اجتماعی سه گروه هستند: 


دسته اول افرادی هستند که خیلی پرخاشگرانه برخورد کرده و حق به جانب هستند و اصلا به نظر دیگران اهمیت نمی‌دهند و هر فکری را آزادانه و راحت بیان کرده و خود را سریع تخلیه می‌کنند. 

دسته دوم افرادی به اصطلاح ترسو و بزدل و کم رو هستند، شجاعت ندارند. این افراد از دیگران تبعیت کرده و به ظاهر عقاید و نظرات دیگران را می‌پذیرند، در ظاهر راضی ولی از درون خودخوری می‌کنند. مدام با خود در حال جنگ و جدال هستند که چرا عقاید خود را مطرح نکردند. 

و اما افراد دسته سوم که روانشناسان رفتار آنها را نرمال می دانند. این افراد مسائل و عقاید خود را مطرح کرده و افکار و احساساتشان را ابراز می‌کنند؛ اما به شیوه کاملاً محترمانه برخورد کرده و به دیگران هم آسیبی وارد نمی‌کنند.

منبع : .borna
موضوعات مرتبط :
نظر شما