خبراقتصادی: مصرف مواد غذایی انرژی زا و چاق کننده در ایران از نمک وشکر و نوشابه تا نان و تخم مرغ و از مصرف برق و آب وگاز و بنزین تا ساعت کار و فضای سبز و.... نامتناسب است و از متوسط جهان فاصله دارد. باید از خود شروع کنیم و مصرف خود را متناسب سازیم. به نمودار گویای زیر توجه کنید 
منبع : khabareghtesadi.com
موضوعات مرتبط :
نظر شما