چگونه ایده هاتونو فراگیر کنید : این آقای Otto Rohwedder ست که دستگاه نان برش خورده را اختراع کرد، و مثل بیشتر مخترعین، تمرکزش روی ثبت اختراع و تولید بود. و در مورد اختراع نان برش شده در ۱۵ سال اول پس از آنکه عرضه شد هیچکس نخرید؛ هیچکس آن را نمی شناخت؛ و یک شکست تمام و کمال بود. تا وقتی که «اتوواندر» جلو آمد و فهمید که چطور ایده نان برش دار را عمومی کند، هیچکس آن را نمی خواست.چگونگی ثبت اختراع، یا شکل کارخانه مهم نیست مهم اینه که چطور عقیده خود را عمومی کنید، یا موجب تغییرمورد نظرتان بشوند، تا اتفاق بیفتد، اینست که بفهمی چطور ایده هایت را عمومی کنی.

 

 

 

موضوعات مرتبط :
نظر شما