چگونه بدون کبریت آتش روشن کنیم

 

دانستن روش، روشن کردن آتش بدون استفاده از کبریت یکی از مهمترین نکات در کمپ های پسرانه یا دخترانه است. ممکن است برای شما اتفاقی پیش آماده باشد که کبریت و یا فندک خود را گم کرده باشید و نیاز به روشن کردن آتش دارید تا غذای خود را گرم کنید و یا حتی ممکن است در جنگل باشید و میخواهید از آتش برای حفظ جان خود استفاده کنید. خوب آموزشی که ما برای شما آماده کرده ایم سه روش مختلف برای روشن کردن آتش می باشد. شما با دیدن این آموزش و کمی تلاش می توانید براحتی آتش بدون کبریت روشن کنید.

 

وسایل مورد نیاز:

برای استفاده از روش سنگ چخماق و فولاد:

 سنگ چخماق

 فولاد

 علف و چوب خشک

برای استفاده از روش ذره بین و خورشید:

 علف و چوب خشک

 لنز دوربین، ذره بین یا عینک

برای استفاده از روش مته دستی:

 چوب دراز و باریک

 چاقو یا شی تیز

 علف و چوب خشک

 یک تیکه تخت چوب

روش ۱ از ۳: ایجاد آتش با سنگ چخماق و فولاد

۱ابتدا قبل از هر کاری با استفاده از علف و چوب های ریز یک لانه همانند، لانه پرنده ها ایجاد کنید.

۲حال سنگ چخماق خود را آماده کنید و همانند تصویر زیر آن را در دست خود نگه دارید.

چگونه بدون کبریت آتش روشن کنیم

۳حال سنگ چخماق را روی چاقو خود بکشید. اینقدر این کار را کنید تا جرقه پدیدار شود.

چگونه بدون کبریت آتش روشن کنیم

۴دست خود را نزدیک لانه چوبی که درست کرده اید ببرید تا جرقه ها روی آنها افتد و مشتعل شود.

  • کار دیگری که می توانید انجام دهید یک تیکه پارچه را مانند تصویر زیر نگه دارید و سپس با چاقو شروع به ایجاد جرقه کنید و صبر کنید تا پارچه مشتعل شود و آتش گیرد.

روش ۲ از ۳: ایجاد آتش با ذره بین و خورشید

۱اول قبل استفاده از این روش مطمئن شوید که نور خورشید مناسب برای روشن کردن آتش است و ابری جلوی آن نمی باشد. وسیله ای که برای این کار نیاز دارید، یک ذره بین هست.

  • اگر شما ذره بین ندارید می توانید از عینک یل لنز نیز استفاده کنید.
  • اگر از لنز چشم استفاده می کنید بهتر است برای متمرکز شدن نور آن رویش آب بریزید

۲با استفاده از علف و چوب های ریز یک لانه همانند، لانه پرنده ها ایجاد کنید و روی زمین در مکانی مناسب قرار دهید.

۳حال ذره بین خود را طوری جلوی آفتاب قرار دهید که به صورت متمرکز شده روی لانه ایی که درست کرده اید بیفتد. عکس زیر می تواند کمک کند تا بهتر متوجه شوید.

۴اینقدر دست خود ( ذره بین ) را نگه دارید که لانه ای که ایجاد کردیده اید شعله ور شود و شروع به سوختن کند. در آخر تیکه چوب های بزرگتر را اضافه کنید تا یک آتش با شعله زیاد داشته باشید.

روش ۳ از ۳: ایجاد آتش با مته دستی

۱ابتدا قبل از هر کاری با استفاده از علف و چوب های ریز یک لانه همانند، لانه پرنده ها ایجاد کنید. مطمئن شوید که لانه زود شعله ور شود.

۲یک تیکه چوب بلند و باریک پیدا کنید که به عنوان مته از آن استفاده کنید. از تیکه چوب برای ایجاد اصطکاک استفاده می شود.

۳حالا یک تیکه چوب تخت پیدا کنید و با نوک چاقو تیز، یک حالت V شکل در وسط چوب ایجاد کنید.

۴مانند تصویر زیر چوب تختی را که آماده کرده اید روی لانه چوبی خود قرار دهید.

چگونه بدون کبریت آتش روشن کنیم

۵حالا آن چوب بلند را روی شکل وی شکل که درست کرده اید قرار دهید. کف دست خود را روی چوب بلند قرار داده و به سرعت به چپ و راست بچرخانید. همانند تصویر زیر:

چگونه بدون کبریت آتش روشن کنیم

۶اینقدر بچرخانید تا تیکه چوب مشتعل شود و لانه زیر شروع به سوختن کند.

حال لانه را فوت کنید تا شعله بیشتر شود و در آخر شروع به چیدن تیکه چوب های بزرگتر کنید.

چگونه بدون کبریت آتش روشن کنیم

منبع : .onehow
موضوعات مرتبط :
نظر شما