دختر خوشگل و روشنفکر ناصرالدین شاه + عکس

 

قاجار نام یکی از سلسله هایی است که بر کشورمان حکمرانی می کردند. ناصر الدین شاه یکی از شاهان دوره قاجاریه بوده است. وی دختری به نام تاج السلطنه داشت.

این دختر ناصر الدین شاه قاجار بسیار با سواد بوده است. او به نوشتن خاطرات زندگی خود علاقه فراوانی داشته و خاطرات او با نام خاطرات تاج السلطنه به یادگار مانده است.

ناصر الدین شاه قاجار این دخترش را بسیار دوست می داشت. تاج السلطنه دختری بسیار روشنفکر و نترس بوده است. 

 

تاج‌السلطنه دختر ناصرالدین شاه قاجار یکی از عزیزترین دختران ناصرالدین شاه بوده است که بر خلاف تمام زنان آن دوران چه در اندرونی و چه در خارج آن، گونه‌ای زندگی کرد که به عنوان روشنفکرو منتقد و نترس در تاریخ زنان ایران معروف شده است.

وی از مدافعان انقلاب مشروطه و عضو انجمن حریت نسوان بود و به نوشتن خاطرات خود علاقه داشت.

وی از مشروطیت، حقوق زنان، آزادی، برابری و قانون دفاع کرده و انتقادهایی جدی به وضعیت حکومت و سلطنت برادرش، مظفرالدین‌شاه قاجار داشت و بسیاری از مشکلات کشور را حاصل عدم کفایت شاهان قاجار می‌دانست.

تصویری از دختر خوشگل ناصرالدین شاه

 

دختر خوشگل ناصرالدین شاه

 

منبع : eghtesadnews
موضوعات مرتبط :
نظر شما