بشیر تایم اصطلاحی است که آقای بشیر حسینی یکی از چهار دارو عصر جدید در یکی از برنامه های خود به آن اشاره و آنرا معرفی می کند. 

#بشیر_تایم به این معنی که در این تایم ناخوداگاه تصمیمی می گیرید و بدون اینکه زمان آن مهم باشد شما سریع قانع می شوید و تصمیم می گیرید و مدت زمانی که سپری می شود تا کاملا قانع بشوید ممکن است بسیار کوتاه باشد

آقای بشیر حسینی با مبنای این توضیح زمانی به نام بشیر تایم دارد و گاهی در داوری ها با استناد به آن تصمیم گیری می کند.  

شاد و موفق باشید :)

موضوعات مرتبط :
نظر شما