Image result for ‫پرمصرف ترین عرقیات گیاهی فصل زمستان‬‎

گیاهان یکی از اولین و در دسترس ترین منابع قابل استفاده در درمان می باشند. امروزه استفاده از گیاهان دارویی به شدت درحال افزایش است. شناخت سلیقه و رویکرد جوامع به مصرف گیاهان دارویی و همچنین توجه به دیدگاهها و پیشنهادهای مصرف کنندگان گیاهان دارویی، می‌تواند راهنمای خوبی برای برنامه‌ریزان و سیاست گزاران صنعت دارویی کشور باشد و با برنامه‌ریزی ، آموزشهای لازم در مورد گیاهان پرمصرفتر به پزشکان و حتی به سایر مردم داده شود.

لذا در این مطالعه شایعترین گیاهان داروییخریداری شده از عطاری ها ی شهر تهران در سال 1387مورد بررسی قرار گرفت.

در این مطالعه اطلاعات مربوط به مصرف داروهای گیاهی در شهر تهران از طریق پرسش از فروشندگان مغازه‌های عطاری بدست آمده است. نمونه گیری به روش چند مرحله ای انجام گردید. درابتدا شهر تهران به پنج منطقه شمال، جنوب، مرکز، شرق و غرب تقسیم شده و سپس از هر منطقه ده عطاری به روش نمونه گیری تصادفی وارد مطالعه شده اند.

پرسشگران نام پرفروشترین داروهای گیاهی در فصول مختلف سال را در فرم‌های جمع‌آوری اطلاعات ثبت وسطح تحصیلات، رشته تحصیلی، سابقه کار در عطاری و منبعی که این فروشنده اطلاعات دارویی خود را از طریق آن کسب کرده‌است نیز پرسیده شد. در مجموع اطلاعات مربوط به پنجاه عطاری مورد آنالیز آماری قرار گرفت. میانگین سنی عطاران 40/08 و میانگین تجربه کاری آنها در این حرفه 16/77سال بود.

شایعترین گیاهان خریداری شده از عطاران :

در فصل بهار به ترتیب، گل گاو زبان، سنبل الطیب ،خاکشیر ، بنفشه

در فصل تابستان به ترتیب خاکشیر، کاسنی، شاتره، تخم شربتی ،

در فصل پاییز، به ترتیب آویشن، پنیرک، گل ختمی، گل بنفشه

و در فصل زمستان به ترتیب دارچین، زنجبیل، چهار گل و آویشن بوده است.

با توجه به شیوع بالای مصرف برخی گیاهان در بین مردم، به نظر می رسد باید برنامه ریزی لازم در جهت آموزش پزشکان و حتی در حد محدودتر، سایر مردم در خصوص موارد صحیح مصرف و نحوه صحیح مصرف این گیاهان که پر کاربردتر می باشند صورت گیرد.

منبع : www.jiitm.ir
موضوعات مرتبط :
نظر شما