Image result for ‫نحوه استفاده از ضد یخ‬‎

طریقه استفاده از ضدیخ

الف- آماده سازی سیستم خنک کننده

1-قبل از ریختن ضدیخ، کارآیی و سلامت قسمت های مختلف سیستم خنک کننده موتور مانند ترموستات، پمپ آب، شیلنگ ها، تسمه پروانه، بستهای اتصال و تمیز بودن سطوح خارجی رادیاتور باید مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت لزوم تعویض و یا تعمیرات لازم بر روی آنها انجام شود.

2-لازمست با باز نمودن بست اتصال خروجی ترموستات و شیلنگ های لاستیکی تمام مسیر گردش ضدیخ کاملاً با آب معمولی و در صورت امکان با محلول های شستشوی سیستم خنک کننده، تمیز گردد.

ب- تهیه ضدیخ

پس از انتخاب ضدیخ مناسب با توجه به توصیه سازنده خودرو شرایط آب و هوایی و با در نظر داشتن حجم سیستم خنک کننده، مقدار مورد نیاز ضدیخ را مشخص ودر رادیاتور بریزید. ( توصیه اکثر سازندگان خودرو بر استفاده از محلول 50 % جهت جلوگیری از یخ زدن سیستمهای خنک کننده و  حفظ خاصیت ضدخوردگی و ضد زنگ زدگی می باشد) سپس مقداری آب تمیز و عاری از املاح ( جهت جلوگیری از رسوب در سیستم خنک کننده) در رادیاتور بریزید ( رادیاتور را نباید کاملاً لبریز کرد بلکه حجم کمی را برای زمان انبساط باید خالی گذاشت.) برای اختلاط کامل بلافاصله موتور خودرو را برای چند دقیقه روشن نمایند.

ج- بازرسی دوره ای

حداقل هر سال دو مرتبه نسبت به بررسی و بازرسی موارد ذیل اقدام نمایید:

1-کنترل کارایی و سلامت سیستم خنک کننده، عدم وجود نشتی در رایاتور، بدنه سیلندر، شیلنگهای لاستیکی، در پوشش رایاتور، تسمه پروانه، ترموستات

2-کنترل کارایی سیال خنک کننده ( ضدیخ)

ظاهر سیال باید شفاف و عاری از هر گونه مواد ناشی از خوردگی فلزات باشد در صورت مشاهده چنین شرایطی باید نسبت به تعویض کامل سیال خنک کننده اقدام نمود. در صورت عدم وجود نشتی در سیستم، یا سررفتن مکرر ضدیخ به دلیل پر کردن کامل رادیاتور در تابستان تنها کمی آب تبخیر می شود که اضافه نمودن آن کافی است، در غیر این صورت برای سرریزسیال خنک کننده از مصرف آب به تنهایی جدا خودداری و از محلول 50 % ضدیخ و 50 % آب استفاده کنید، زیرا در صورت پایین بودن غلظت سیال خنک کننده در فصل سرما سیال خنک کننده منجمد و افزایش حجم را به دنبال خواهد داشت.

طول عمر و زمان تعویض محلول های خنک کننده ( ضدیخ)

نوع مواد افزدونی مورد استفاده در فرمولاسیون ضدیخ و در شرایط کارکرد موتور اثر مستقیم بر روی طول عمر سیال خنک کننده دارد. برخی از مواد افزدونی سریعاً مصرف می شوند سرعت زیاد، دمای بالا، نفوذ مواد آلوده کننده مثل روغن موتور، مواد حاصل از احتراق و هوا نیز عمر سیال خنک کننده را کوتاه می نمایند. سیال خنک کننده استاندارد را می توان تا 000/30 کیلومتر یا به مدت یک سال ( هر کدام زودتر برسد) مورد استفاده قرارداد.

منبع : www.samanoil.com
موضوعات مرتبط :
نظر شما